Kontaktinformācija

Tukums, Raudas iela 8, LV-3100

Tālr.: 63122210

Fakss: 63181216

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

Apmācība

 Rīgas 1.medicīnas koledža

Adrese: Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013
Tālrunis/fakss: 67371147
E-pasts: medskola@medskola.lv
Mājas lapa: www.rmk1.lv

Dokumentu pieņemšana apmācībai SIA "Tukuma slimnīca" telpās arodizglītības programmā "māsas palīgs" 2017./2018. gadam Tukuma slimnīcā ir noslēgusies.

Informācija par mācību sākumu un procesu tiks nosūtīta uz jūsu iesniegumos uzrādītajos - e-pastā un tālrunī.

Dokumentus klātienē Rīgas 1. medicīnas koledžā Tomsona ielā 37, Rīgā, turpina pieņemt līdz 04.08.2017.

Kontaktpersona:

 S.Špacs – Daģe  (Rīgā)  26822614

Nepieciešamie dokumenti (obligāti):

          Atestāts un sekmju izraksts par iepriekš iegūto izglītību (iesniedz kopiju);

          Pase (iesniedz kopiju), laulības apliecība vai cits dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu (ja uzvārds ir citādāks kā uzrādītājā izglītības dokumentā);

          4 fotogrāfijas (3X4);

          Medicīniskā izziņa.

 

PIETEIKUMS.doc